Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица

1. за услугата по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до съоръжения и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината. „Дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 62, т. 2“ за целите на чл. 71 включва само дейността по третиране на битови отпадъци, необхванати в управление на масово разпространените отпадъци, за всички дейности, включени в услугата по чл. 62, т. 2. Районите, в които се извършват услуги, се определят със заповед на кмета на общината по чл. 63, ал. 2;

Прочети още...