На колко дни отпуск има право работник или служител при сключване на брак? Какъв е размерът на отпуска и кога се ползва?

На колко дни отпуск има право работник или служител при сключване на брак? Какъв е размерът на отпуска и кога се ползва?

Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 1 КТ работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при встъпване в брак.

Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 1 КТ работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при встъпване в брак.Под „брак“ се разбира сключването на граждански брак. Този вид отпуск не се предоставя за извършването на църковен или друг ритуал по повод създаването на семейство.

Продължителността на отпуска е 2 работни дни. Правото на отпуск не е обвързано с поредността на брака, т. е. това може да бъде както първи, така и втори и т. н. брак, за работника или служителя.

Според чл. 50, ал. 1 НРВПО работникът или служителят има право на отпуск за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден.

Денят на съответното събитие е сключването на самия граждански брак. Когато обаче денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея. Така например, ако гражданският брак е в почивен съботен или неделен ден, работникът или служителят ще има право на отпуск в понеделник и вторник от следващата работна седмица.

Отпускът при встъпване в брак се ползва по искане на работника или служителя, отправено до работодателя. В НРВПО не е предвиден специален образец на искането. В искането работникът или служителят следва да отбележи правното основание за ползване на отпуск (чл. 157, ал. 1, т. 1 КТ) и дните, през които ще се ползва отпускът. Работникът или служителят оправдава отсъствието си от работа с копие от акта за сключен брак, който може да представи на своя работодател след завръщането си на работа.