Има ли право работодателят да принуди работника да ползва платения си годишен отпуск при връчено от негова страна предизвестие за прекратяване на трудовия договор?

Има ли право работодателят да принуди работника да ползва платения си годишен отпуск при връчено от негова страна предизвестие за прекратяване на трудовия договор?

 В чл. 173, ал. 4 КТ е предвидено, че работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.

 В чл. 173, ал. 4 КТ е предвидено, че работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.Извън изрично предвидените случаи работодателят няма право да предоставя на работника/служителя ползването на платен годишен отпуск, нито да го принуждава да го ползва. При прекратяване на трудовия договор се изплаща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ.