Служител с дете на 9 години иска да ползва два месеца неплатен отпуск. Длъжен ли е работодателят да му разреши този отпуск, при положение, че този служител му е необходим и при неговото отсъствие той трябва да назначи заместник на неговото работно място?

Служител с дете на 9 години иска да ползва два месеца неплатен отпуск. Длъжен ли е работодателят да му разреши този отпуск, при положение, че този служител му е необходим и при неговото отсъствие той трябва да назначи заместник на неговото работно място?

В чл. 173а, ал. 2 КТ е предвидено, че работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на:

В чл. 173а, ал. 2 КТ е предвидено, че работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на:1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;

2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;

5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;

6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3.

Времето, през което се ползва отпуск по ал. 2, се признава за трудов стаж (ал. 3 на чл. 173а КТ).

Няма законова пречка работникът/служителят да ползва неплатен отпуск преди използването на платения си годишен отпуск.