Материали

Материали

Анализ: Добри практики на гражданско участие в самоуправлението на общините

ВМЕСТО  ВЪВЕДЕНИЕ -ЗА  РЕПЕРИТЕ,  АСПЕКТИТЕ  И  АКЦЕНТИТЕ  НА АНАЛИЗНА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕЗНАЧИМОСТИ АКТУАЛНОСТНА ПРОБЛЕМА. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ

Участието   на   гражданите   исоциалните   общности   в   местнотосамоправлениев  Българиявсе  още  е  в  процес  на  съграждане,  не  е оползотворен потенциала на гражданската активност и креативност, както и на  правните  възможности  като  разнообразие  от  форми  и  механизми  на гражданско участие. Необходими са двустранн усилия и на местните органи на  власт,  и  на  гражданите,  социалните  общности  и  гражданския  сектор  за динамизиране  на  гражднаското  участие  и  утвърждаването  му  в  процес  на устойчиво развитие и модернизиране.

Свали като PDF