Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица
Пътят до посочените емисии е невалиден.

До гражданите на община Перущица:
Относно предприемане на превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното...
Покажи още

До гражданите на община Перущица относно:
"Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението в "Домашен социален патронаж" на част от кухненски блок,...
Покажи още

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА каним местната общност на обществено обсъждане на "Проект на общинска програма за овладяване популацията на... Покажи още

До заинтересованите лица и общественост
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на...
Покажи още

До заинтересованите лица и общественост
Уведомление за инвестиционно намерение "Създаване на лозов масив в землището на гр. Перущица, изграждане на подпорна...
Покажи още

ПРЕЗ 2021Г. ОБСЛУЖВАНЕТО НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА НА МЯСТО В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА РОДОПИ”В... Покажи още

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изработен "Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. Запад, гр. Перущица, общ. Перущица", каним местната...
Покажи още

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

В община Перущица има свободно работно място за длъжността „Специалист туризъм” в Туристически информационен център гр. Перущица.
...
Покажи още

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в...

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2на Наредбата за условията и реда за извършване на...

Милена Петрова и 6 други се присъединиха към групата Предложенията на Перущица 2 месеца по-рано