Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица

ПРЕЗ 2021Г. ОБСЛУЖВАНЕТО НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА НА МЯСТО В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА РОДОПИ”В... Покажи още