Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица

До заинтересованите лица и общественост
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на...
Покажи още