Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица

До гражданите на община Перущица относно:
"Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението в "Домашен социален патронаж" на част от кухненски блок,...
Покажи още