Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица

Обява за свободно работно място за длъжността „Счетоводител” в ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности” при Община Перущица.
За повече...
Покажи още