Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица

До заинтересованите лица и общественост

До заинтересованите лица и общественост