Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица

Червената Църква / Red Church (Bulgaria)

Кратко видео от екипа на Бук Бутик и Дрон България за Червената църква край град Перущица. / Short Video by Book Boutique's and Drone Bulgaria's...