Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица

Червената църква - Перущица

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/ Исторически и природни забележителности