Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица
Alexander Petrov промени корицата на събитието mistaken idea of denouncing pleasure 2 години по-рано