Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица
Биляна Нинова има нова корица на профила. 3 години по-рано