Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица
Предложенията на Перущица

Предложенията на Перущица

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и...

 

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в...

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2на Наредбата за условията и реда за извършване на...

Милена Петрова и 6 други се присъединиха към групата Предложенията на Перущица 3 години по-рано
Биляна Нинова публикува дискусия4 години по-рано

Предложения за подобрния в община Перущица

Споделете вашите мнения за нашата община

Предложенията на Перущица